Cele i założenia

Głównym celem Akademii Piłkarskiej Brychczy jest zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz zaszczepienie w nich ducha rywalizacji i wychowania poprzez sport.

Zależy nam na rozwoju indywidualnym zawodników w oparciu o umiejętność współpracy w grupie. Chcemy, aby nasi zawodnicy poprzez sport kształtowali swój charakter, oraz prezentowali postawę fair play.

Naszym programem pragniemy objąć zarówno chłopców jak i dziewczęta co jest naturalnym trendem w wielu renomowanych szkółkach piłkarskich.

Honorowym patronem naszego przedsięwzięcia jest trener LUCJAN BRYCHCZY, legenda warszawskiej i polskiej piłki nożnej, wychowawca wielu pokoleń wspaniałych piłkarzy, od zawsze, aż po dzień dzisiejszy związany z warszawską Legią. Ważną częścią naszego projektu są ponadto plany organizacji licznych turniejów oraz letnich i zimowych obozów sportowych.

Wiek adeptów naszej Akademii, wpisuje się w ramy trzech bardzo istotnych etapów szkolenia:

– etap przygotowania wstępnego (do 10 roku życia)
– etap szkolenia podstawowego (od 11 do 13 lat)
– etap etap ukierunkowany nauczania i doskonalenia (od 13 do 16 lat)

– etap specjalistyczny trenowania (od 16 do 19 lat) 

Pomimo różnic w ich charakterystyce mają one kilka wspólnych mianowników, a mianowicie:
dostarczenie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu,
zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowia,
– rozwój umiejętności techniczno – taktycznych z zakresu gry w piłkę nożną,
wszechstronną stymulację rozwoju wybranych cech motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkość),
kształtowanie cech mentalnych

Jak widać nadrzędnym celem naszej pracy jest prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych podopiecznych oraz ogólnie pojęta masowość i popularyzacja zdrowego wychowania poprzez sport.

Akademia Piłkarska BRYCHCZY
sp. z o.o.
ul. Bielszowicka 4
04-738 Warszawa


NIP: 9522155060
KRS: 0000654881
REGON: 366158559

Ryszard Brychczy
tel. 513-032-020
e-mail: ryszard@brychczy.pl

Andrzej Flis
tel. 502-406-250
e-mail: alhen@wp.pl

Michał Brychczy
tel. 660-041-719
e-mail: michal.brychczy@interia.pl

Jakub Flis
tel. 514-492-669
e-mail: qulu@wp.pl