Cele i założenia

Głównym  celem  Akademii  Piłkarskiej  Brychczy  jest  zapewnienie  prawidłowego  rozwoju  psychofizycznego  dzieciom  pomiędzy  4 a 13  rokiem  życia, poprzez  ich  udział  w  zorganizowanych  zajęciach  o  charakterze  gier  i  zabaw.

Poprzez  taką  formę  zajęć  chcemy  stopniowo  wprowadzać  młodych  adeptów  w  tajniki  piłki  nożnej  i  przyszłego  specjalistycznego  treningu.

Naszym  programem  pragniemy  objąć  zarówno  chłopców  jak  i  dziewczęta  co  jest  naturalnym  trendem  w  wielu  renomowanych  szkółkach  piłkarskich.

Honorowym  patronem  naszego  przedsięwzięcia  jest  trener  LUCJAN  BRYCHCZY, legenda  warszawskiej  i  polskiej  piłki  nożnej, wychowawca  wielu  pokoleń  wspaniałych  piłkarzy, od  zawsze, aż  po  dzień  dzisiejszy  związany  z  warszawską  Legią.
Ważną  częścią  naszego  projektu  są  ponadto  plany  organizacji  licznych  turniejów  oraz  letnich  i  zimowych  obozów  sportowych  ukierunkowanych  na  sprawność  ogólną.

Wiek  adeptów  naszej  Akademii, wpisuje  się  w  ramy  dwóch  bardzo  istotnych  etapów  szkolenia:

–  etap  przygotowania  wstępnego (do 10  roku  życia)

–  etap  szkolenia  podstawowego (od 11 do 13  lat)

Pomimo  różnic  w  ich  charakterystyce  mają  one  kilka  wspólnych  mianowników, a  mianowicie:

– dostarczenie  radości  i  satysfakcji  ćwiczącym  z  treningu,

– zapewnienie  wszechstronnego  rozwoju  fizycznego  i  zdrowia,

– opanowanie  podstaw  umiejętności  technicznych  z  zakresu  gry  w  piłkę  nożną,

– wszechstronną  stymulację  rozwoju  wybranych  cech  motorycznych (szybkości, koordynacji  ruchowej, gibkość).

Jak  widać  nadrzędnym  celem  naszej  pracy  jest  prawidłowy i wszechstronny  rozwój  naszych  podopiecznych  oraz ogólnie  pojęta  masowość  i  popularyzacja zdrowego  wychowania  poprzez  sport.